ප්‍රාථමික

හතරැස්වල විදුහල් පුස්තකාලයට පොත් ලබා දීම

කියවීමේ පිපාසය කියන්නෙ කෙන කෙනාගේ දෘශ්ඨි කෝණය අනුව විවිධාකාරයි. පොතක් කියවන්න, බලන්න, පිටු පෙරළන්න ආසාවක් ඇති නැති හුඟක් අය මේ...

2017 ජල ගැල්මෙන් විපතටපත් පාසල් දරුවන්ට අකුර සහය

පසුගිය මැයි මස ඇති වු අයහපත් කාළගුණය නිසා ජල ගැල්මෙන් විපතට පත් වු පාසල් දරුවන්ට සහය වීම සදහා අකුර මෙවර...

ඊට්ටිකුලම දරුවන්ගෙ ඉගෙනුමට සවියක්

ඊට්ටිකුලම දරුවන්ගෙ ඉගෙනුමට සවියක්

අවුරුද්දෙ ගෙවෙන හැම දවසකටම කවුරු හරි අයිතිකාරයෙක් හෝ අයිතිකාරියක් ඉන්නවා. කොටින්ම කියනව නම් වසරේ දින තුන්සිය හැටත් පහ මදි මේ...